Order Circothecidae Rozanov et al., 1969

Taxon ID: 12206 | 2014-03-23 / 2014-03-23
Belongs to: Hyolitha
Sister taxa: Hyolithida | Orthothecida
Contains: Circotheca
Baltoscandian species (in database): 1