Graptolithina

Pristiograptus bohemicus (Barrande, 1850)

Synonymy list
1850     Graptolithus bohemicus — Barrande, pp. 40, fig. 1:15-18
1851     Graptolithus bohemicus — Suess, pp. 110-111, fig. 8:6a-e
1852     Monograptus bohemicus — Geinitz, pp. 36, fig. 2:41
1883     Monograptus bohemicus — Tullberg, pp. 28, fig. 3:3-5
1884     Monograptus scalaris — Kiesow, pp. 223, 241, fig. 2:7
1884     Monograptus bohemicus — Kiesow, pp. 223, 241, fig. 2:6
1889     Pristiograptus bohemicus — Jaekel, pp. 672, fig. 38:3-6
1911     Monograptus bohemicus — Elles et Wood, pp. 367, fig. 36:4a-d
1920     Monograptus bohemicus — Gortani, pp. 26, fig. 2:9-10
1936     Monograptus bohemicus — Bouček, pp. 3, fig. 1:1-3
1942     Pristiograptus bohemicus — Münch, pp. 246, fig. 1:1
1947     Monograptus falciformis — Ruedemann, pp. 480, fig. 84:6-8
1949     Monograptus (Pristiograptus) bohemicus — Obut, pp. 20, fig. 3:4a-b
1952     Pristiograptus bohemicus — Münch, pp. 94, fig. 22:1a-c
1953     Pristiograptus (Pristiograptus) bohemicus bohemicus — Pˇribyl, pp. 22, fig. 2:5-6
1956     Pristiograptus bohemicus — Tröger, pp. 5, fig. 12
1958     Pristiograptus bohemicus — Urbanek, pp. 77, fig. 4:1-3
1964     Monograptus bohemicus — Jaeger, pp. 252, fig. 2:4
1964     Monograptus bohemicus — Berry, pp. 589, 591, fig. 2
1965     Pristiograptus bohemicus (Barrande), 1850 — Obut et al., pp. 62-63, fig. 9:5-11; 10:1-3
1967     Pristiograptus bohemicus (Barrande), 1850 — Gailite et al., pp. 253-254, fig. 29:6a-b
1968     Pristiograptus bohemicus (Barrande), 1850 — Krandijevsky, pp. 40-41, fig. 8:2-6
Selection of related publications
Paškevičius, J. 1974. Graptolites and zonal dismemberment of Ludlow deposits in Pribaltic. Graptolites of the USSR, pp. 122-134.
Krandijevsky, V. S. 1968. Граптолиты силура Волыно-Подолии. Paleontology and Stratigraphy of the Lower Paleozoic of Volyn-Podola, pp. 26-62.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.