Bryozoa
Genus

Astroviella Pushkin, 1973

Selection of related publications
Pushkin, V. I. 1987. Ordovikskie mšanki podotrâda Halloporina Belorussii i smežnyh rajonov Vostočno- Evropejskoj platformy.Ordovik Belorussii , pp. 145-232.
Pushkin, V. I. 1976. Novye vidy ordovikskih i silurijskih mšanok Brestskoj vpadiny.Novye vidy iskopaemyh životnyh i rastenij Belorussii , pp. 3-40.
Pushkin, V. I. 1973. Hemieridotrypidae, a new family of Early Palaeozoic trepostomatous Bryozoa.Paleontologicheski Zhurnal , 4,47-55.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii.Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov , pp. 7-22.
Astrova, G. G., Kopajevich, V. G. 1970. Bryozoa.The Silurian of Estonia , pp. 130-140.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation.
List of species
1. Astroviella antiqua Pushkin, 1987 | Nabala StageVormsi Stage
2. Astroviella borstshovensis Pushkin, 1973 | PřidoliLower Devonian
4. Astroviella porosa (Dybowski, 1877) | Kaugatuma StageOhesaare Stage
7. Astroviella silurica Pushkin, 1973 | LudlowPřidoli
Loading...
References based on distribution