Graptolithina

Monograptus intermedius (Carruthers, 1868)

Synonymy list
1868     Graptolithus intermedius — Carruthers, pp. 126, fig. 5:18
1872     Graptolithus acutus — Hopkinson, pp. 504, fig. 12:4
1876     Monograptus intermedius — Lapworth, pp. 316, fig. 10:10 a-c
1913     Monograptus intermedius (Carruthers) — Elles et Wood, pp. 485-486, fig. 10:10a-c
Selection of related publications
Kaljo, D. (ed) 1970. The Silurian of Estonia.
Kaljo, D., Vingisaar, P. 1969. On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 18, 3, 270-277. DOI:10.3176/chem.geol.1969.3.10
References based on distribution