Identifying fossils

English version to be added

Kuidas kivistisi määrata?

Kivististe süstemaatilise kuuluvuse täpne määramine on sageli keeruline ja seda isegi spetsialistile. Tihti on kivistisest säilinud ainult mingi osa või fragment. Samuti võivad olulised tunnused olla peidus ümbriskivimi all ning sel juhul on vajalik kivistise eelnev prepareerimine spetsiaalsete vahendite ja seadmetega.

Paljud geoloogidele olulised kivistised on aga hoopiski mikroskoopilised ning nende leidmiseks tuleb esmalt koguda kivimiproovid, neid laboris kemikaalidega töödelda ning mikroskoobis uurida. Sellised võimalused on olemas ainult muuseumites ja teadusasutustes.

Siiski, põhiliste fossiilirühmade eristamisega tulevad peale väikest harjutamist kõik huvilised hõlpsasti toime. Raamatute kõrval on selles abiks ka siinne veebileht, mis annab ülevaate kõigist peamistest Eestis leiduvatest fossiilirühmadest ja tutvustab nende esindaid nii sõnas kui pildis.

Kui sellest abist jääb siiski väheks ning nõu ei saa ka õpetajalt või loodushariduskeskuse töötajalt, siis on kõik fossiilihuvilised oodatud spetsialistide juurde Tallinnas Eesti Loodusmuuseumisse ja Tehnikaülikooli Geoloogia Instituuti ning Tartus Ülikooli geoloogiamuuseumisse.