Cephalopoda
Species

Schroederoceras hyatti (Strand, 1934)

https://files.geocollections.info/large/0d/f9/0df9ddad-d3f6-474c-9c5a-741236807264.jpghttps://files.geocollections.info/large/86/15/86156876-f3ea-4840-99b5-4f4a2415c849.jpghttps://files.geocollections.info/large/21/5e/215e765a-b9fb-4f10-ac47-392d8d7f23b4.jpghttps://files.geocollections.info/large/51/da/51da96e8-67dd-462d-8977-d84f030078b4.jpghttps://files.geocollections.info/large/b8/2c/b82c6ea4-ce6d-41a3-81ec-b761c31f784c.jpghttps://files.geocollections.info/large/e1/9d/e19d1e49-7b87-4ea9-8f79-a0215fa6f96f.jpghttps://files.geocollections.info/large/60/51/6051df3e-6ec6-492b-a37e-92abe93af441.jpghttps://files.geocollections.info/large/49/d6/49d6f222-3ae3-436b-8acd-f3fab2e392ac.jpghttps://files.geocollections.info/large/ad/03/ad036465-d593-4164-9b7b-d4b92fc0641b.jpghttps://files.geocollections.info/large/47/65/4765628b-20f3-4c9f-8fb3-c0491209ce5d.jpg
Synonymy list
1934     Discoceras hyatti n. sp. — Strand , pp. 38-39 , fig. 2:2; 5:3
Selection of related publications
Stumbur, H. A. 1960. On different ways of evolution of nautiloids. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук IX, 4, 368-378. DOI:10.3176/phys.math.tech.1960.4.09
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö]. pp. 1-159.
Klassificering