Stromatoporoidea
Species

Plexodictyon ludlovicum Bol'shakova, 1970

Synonymy list
1970     Plexodictyon ludlovicum Bolshakova, sp. nov. — Bol'shakova , pp. 154 , fig. Pl. 56:3
Selection of related publications
Bol'shakova, L. N. 1970. Nekotorye novye vidy stromatoporoidej iz silurijskih otlozenij Podolii.Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov , pp. 152-155.
Klassificering
References based on distribution