Cephalopoda

Spyroceratidae Shimizu et Obata, 1935

Selection of related publications
Stumbur, H. A. 1956. On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 176-185.
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö].