Graptolithina

Parapetalolithus palmeus (Barrande, 1850)

Synonymy list
1850     Graptolithus palmeus var. lata — Barrande, pp. 61, fig. 3:3-4
1908     Petalograptus palmeus s. str. (Barrande) — Elles et Wood, pp. 274, fig. 32:1d
1920     Diplograptus (Petalograptus) palmeus (Barrande) — Gortani, fig. 1:35
1996     Petalograptus palmeus palmeus (Barrande) — Churkin et Carter, pp. 58, fig. 39 A, B, H
1998     Parapetalolithus palmeus Barrande) — Gutierrez-Marco et Storch, pp. 77; 84, fig. 4; 8g
2015     Petalolithus palmeus (Barrande, 1850) — Maletz & Steiner, fig. 6A
2021     Parapetalolithus palmeus (Barrande, 1850) — Hopfensperger et al., pp. 281, fig. Figs. 1C,F; 3E,G-I,K