Bryozoa

Homotrypa instabilis (Ulrich, 1886)

Synonymy list
1886     Homotrypella instabilis — Ulrich, pp. 83
1893     Homotrypella instabilis — Ulrich, pp. 229, fig. 18.9-20
1911     Homotrypella instabilis Ulrich — Bassler, pp. 189, fig. text fig. 101, 102
1953     Homotrypella instabilis Ulr. — Modzalevskaya, pp. 101
1977     Homotrypella instabilis Ulrich, 1886 — Fritz
1978     Homotrypa instabilis Ulrich, 1886 — Astrova, pp. 95
2009     Homotrypella instabilis — Pachut & Fisherkeller, pp. 404
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
References based on distribution