Species

Homotrypa instabilis (Ulrich, 1886)

Synonymy list
1886     Homotrypella instabilis — Ulrich , pp. 83
1893     Homotrypella instabilis — Ulrich , pp. 229, fig. 18.9-20
1911     Homotrypella instabilis Ulrich — Bassler , pp. 189, fig. text fig. 101, 102
1953     Homotrypella instabilis Ulr. — Modzalevskaya , pp. 101
1977     Homotrypella instabilis Ulrich, 1886 — Fritz
1978     Homotrypa instabilis Ulrich, 1886 — Astrova , pp. 95
2009     Homotrypella instabilis — Pachut & Fisherkeller , pp. 404
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240. Nauka.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.