Graptolithina

Orthograptus propinquus (Hadding, 1913)

Selection of related publications
Tzaj, D. T. 1976. Graptolity srednego ordovika Kazahstana.
References based on distribution