Bryozoa

Bimuropora winchelli (Ulrich, 1886)

Synonymy list
1886     Amplexopora winchelli — Ulrich, pp. 91
1893     Batostoma winchelli (Ulrich) — Ulrich, pp. 295, fig. 26:33, 34,36,37;27:1-6
1911     Batostoma winchelli (Ulrich) — Bassler, pp. 278
1921     Batostoma winchelli (Ulrich) — Wilson, fig. 2:7,8
1942     Batostoma winchelli (Ulrich) — Loeblich, pp. 432, fig. 64:8-10
1942     Batostoma chapparsi — Loeblich, pp. 431, fig. 64:11-13
1953     Batostoma winchelli (Ulr.) — Modzalevskaya, pp. 104
1962     Batostoma winchelli (Ulrich) — Perry, pp. 26, fig. 6:4-11
1965     Amplexopora winchelli — Brown, pp. 1002, fig. 118:8-10
1967     Amplexopora winchelli — Bork & Perry, pp. 1374, fig. 173:1,2,7-9
1967     not Batostoma chapparsi (Loeblich) — Merida & Boardman, fig. 100:2
1969     Amplexopora winchelli — Phillips Ross, pp. 269, fig. 37:2-4
1969     Amplexopora winchelli — Ross, pp. 265, fig. 37:2-4
1971     Amplexopora winchelli — McKinney, pp. 250, fig. 54:1-8; 55-1-5
1978     Amplexopora winchelli Ulrich, 1886 — Astrova, pp. 106
1984     Amplexopora winchelli Ulrich, 1886 — Karklins, pp. 160, fig. 23
1990     Bimuropora winchelli (Ulrich) — Key, pp. 712, fig. 9.1-9.5
1994     Bimuropora winchelli (Ulrich, 1886) — Key & Judd, pp. 240, fig. 3:1-6
2009     Amplexopora winchelli — Pachut & Fisherkeller, pp. 404
Selection of related publications
Männil, R. M. 1959. On Ordovician stratigraphy and bryozoans of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
References based on distribution