Bryozoa

Monotrypa magna Ulrich, 1893

Synonymy list
1893     Monotrypa magna — Ulrich, pp. 304, fig. XXVII 28,29
1948     Monotrypa magna Ulrich, 1893 — Astrova, pp. 13, fig. II 1-2
1953     Monotrypa magna Ulr. — Modzalevskaya, pp. 105
1965     Monotrypa magna Ulrich, 1893 — Astrova, pp. 161, fig. XVI 1
1978     Monotrypa magna Ulrich, 1893 — Astrova, pp. 103
2009     Monotrypa magna — Pachut & Fisherkeller, pp. 404
Selection of related publications
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
References based on distribution