Graptolithina

Dictyonema volchovense Obut, 1953

Synonymy list
1953     Dictyonema volchovense sp. n. — Obut, pp. 45, fig. 8:1-2
1964     Dictyonema volchovense Obut — Obut, fig. III 10
Selection of related publications
Obut, A. M. 1953. Dendroidei severo-zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 26-57. Stratigrafiâ i fauna ordovika i silura zapada Russkoj platformy, pp. 26-57.
References based on distribution