Graptolithina

Dictyonema kingiseppense Obut, 1953

Synonymy list
1953     Dictyonema kingiseppense — Obut, pp. 46, fig. 8:4-4a
Selection of related publications
Obut, A. M. 1953. Dendroidei severo-zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 26-57. Stratigrafiâ i fauna ordovika i silura zapada Russkoj platformy, pp. 26-57.
References based on distribution