Graptolithina

Dictyonema lassum Obut, 1953

Synonymy list
1953     Dictyonema lassum sp. n. — Obut, pp. 47, fig. 9:2-2a
Selection of related publications
Obut, A. M. 1953. Dendroidei severo-zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 26-57. Stratigrafiâ i fauna ordovika i silura zapada Russkoj platformy, pp. 26-57.
References based on distribution