Bryozoa

Mesotrypa esthonica Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Mesotrypa esthonica Astrova, sp. nov. — Astrova, pp. 19, fig. VIII 2
1978     Mesotrypa esthonica Astrova, 1970 — Astrova, pp. 101
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution