Graptolithina

Holoretiolites manckoides Kozłowska-Dawidziuk, 1995

Synonymy list
1995     Holoretiolites manckoides sp. n. — Kozłowska-Dawidziuk, pp. 309, fig. 27B
2004     Holoretiolites manckoides Kozłowska-Dawidziuk, 1995 — Lenz & Kozłowska-Dawidziuk, pp. 20
Selection of related publications
Kozłowska-Dawidziuk, A. 1995. Silurian retiolitids of the East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica 40, 3, 261-326.
References based on distribution