Cephalopoda

Schroederoceras hyatti (Strand, 1934)

Synonymy list
1934     Discoceras hyatti n. sp. — Strand, pp. 38-39, fig. 2:2; 5:3
Selection of related publications
Stumbur, H. A. 1960. On different ways of evolution of nautiloids. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук IX, 4, 368-378. DOI:10.3176/phys.math.tech.1960.4.09
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö].