Trilobita

Estoniops Männil, 1957

Selection of related publications
Jaanusson, V., Ramsköld, L. 1993. Pterygometopine trilobites from the Ordovician of Baltoscandia. Palaeontology 36, 4, 743-769.
Männil, Ralf 1957. Estoniops - A New Genus of Phacopidae (Trilobita). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 6, 4, 385-388.
Öpik, A. 1937. Trilobiten aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 52, 1-163.