Trilobita

Warburgella estonica Männil, 1979

Synonymy list
    Warburgella (W.) estonica Reet Männil, 1979
Selection of related publications
Männil, Reet 1979. Silurian trilobites of the subfamily Warburgellinae of the East Baltic area. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 28, 3, 99-107. DOI:10.3176/geol.1979.3.04