Gastropoda

Pseudocryptaulina chamaeconus (Koken, 1896)

Synonymy list
1856     Pleurotomaria aequilatera Hisinger — Eichwald, E., pp. 604
1860     Pleurotomaria aequilatera Hisinger — Eichwald, E., pp. 1170
1896     Pleurotomaria chamaeconus n. sp. — Koken, E., pp. 395
1897     Pleurotomaria chamaeconus Koken — Koken, E., pp. 156
1900     Pleurotomaria chamaeconus Koken — Wiman, pp. 202
1925     Eotomaria chamaeconus (Koken) — Koken et Perner, pp. 179, fig. 30: 3. 6