Ulugkemiidae Novojilov, 1958

Selection of related publications
Novozhilov, N. I. 1960. Subclass Gnathostraca. Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Členistonogie, trilobitoobraznye i rakoobraznye, pp. 216-253.