Trilobita

Estoniops exilis (Eichwald, 1858)

Synonymy list
1858     Acaste exilis — Eichwald
1881     Phacops (Pterygometopus) exilis Eichw. — Schmidt, pp. 86, fig. I 18-21; XII 13
1957     Estoniops exilis (Eichwald, 1858) — Männil, pp. 386, fig. 1:1-6
1993     Estoniops exilis (Eichwald, 1858) — Jaanusson & Ramsköld, pp. 754, fig. 3:5,8-9
Selection of related publications
Jaanusson, V., Ramsköld, L. 1993. Pterygometopine trilobites from the Ordovician of Baltoscandia. Palaeontology 36, 4, 743-769.
Männil, Ralf 1957. Estoniops - A New Genus of Phacopidae (Trilobita). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 6, 4, 385-388.
Öpik, A. 1937. Trilobiten aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 52, 1-163.