Trilobita

Estoniops bekkeri Männil, 1957

Synonymy list
1957     Estoniops bekkeri n. sp. — Männil, pp. 386, fig. 1:7-8
Selection of related publications
Männil, Ralf 1957. Estoniops - A New Genus of Phacopidae (Trilobita). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 6, 4, 385-388.
References based on distribution