Trilobita

Elsarella rumbaensis (Rosenstein, 1941)

Type specimen data
Synonymy list
1941     Encrinurus rumbaënsis — Rosenstein, pp. 67, fig. 4:3
1958     Encrinurus rumbaënsis Rosenstein, 1941 — Männil Ralf, pp. 196, fig. VI 6,7;VII 7; VIII7-9
1996     Elsarella rumbaensis (Rosenstein, 1941) — Edgecombe & Ramsköld, pp. 224, fig. 31:1-14
Selection of related publications
Edgecombe, G. D., Ramsköld, L. 1996. The "Encrinurus" variolaris plexus (Trilobita, Silurian): relationships of Llandovery species. Geobios 29, 2, 209-233. DOI:10.1016/S0016-6995(96)80045-3
Männil, Ralf 1958. New Cryptostomatous Bryozoans from the Ordovician of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук 7, 4, 330-347. DOI:10.3176/tech.phys.math.1958.4.07
Rosenstein, E. 1941. Die Encrinurus-Arten des estländichen Silurs. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 47, 1-2, 49-80.