Trilobita

Encrinurus (Encrinurus) punctatus (Wahlenberg, 1821)

Synonymy list
1822     Entomostracites punctatus — Wahlenberg, pp. 32, fig. 2:1
1827     Calymene punctata — Dalman, pp. 233 (48), fig. 2a,b
1857     Encrinurus punctatus Brünn. — Nieszkowski, pp. 604, fig. III 6,7
1881     Encrinurus punctatus Wahlb. — Schmidt, pp. 225, fig. XIV 11-13; XV 18
1907     Encrinurus punctatus Wahlb. — Schmidt, pp. 22
1937     Encrinurus punctatus (Wahl.) — Öpik, pp. 118, fig. XXV 4
1941     Encrinurus punctatus (Wahl.) — Rosenstein, pp. 53, fig. 1:1-11; 2:1-3,5; 3:1-10
1956     Encrinurus punctatus (Wahl.) — Tripp & Witthard, pp. 259, fig. 3:1-2
1962     Encrinurus punctatus (Wahl.) — Tripp, pp. 461, fig. 65:9-14; 66:2,3;67:5-8;68:7,8,10
1978     Encrinurus punctatus (Wahlenberg, 1821) — Männil Reet, pp. 109, fig. I 1-7; II 1-6
1986     Encrinurus (Encrinurus) punctatus (Wahlenberg, 1818) — Ramsköld, pp. 534, fig. 37:1-9; 38:1-15
Selection of related publications
Männil, Reet 1978. Wenlockian trilobites of the Encrinurus punctatus species-group of the East Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 27, 3, 108-113. DOI:10.3176/geol.1978.3.05
Tripp, R. P. 1962. The Silurian trilobite Encrinurus punctatus (Wahlenberg) and allied species. Palaeontology 5, 3, 460-477.
Rosenstein, E. 1941. Die Encrinurus-Arten des estländichen Silurs. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 47, 1-2, 49-80.
Öpik, A. 1937. Trilobiten aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 52, 1-163.
References based on distribution