Trilobita

Acernaspis estonica Männil, 1970

Synonymy list
1970     Acernaspis estonica sp. n. — Männil Reet, pp. 157-158, fig. I 6-10
Selection of related publications
Männil, Reet 1970. Estonian Lower and Middle Llandoverian trilobites of the genus Acernaspis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 19, 2, 156-165.
References based on distribution