Trilobita

Encrinurus (Encrinurus) Emmrich, 1844

Selection of related publications
Ramsköld, L. 1986. Silurian encrinurid trilobites from Gotland and Dalarna, Sweden. Palaeontology 29, 3, 527-575.
Männil, Reet 1978. Wenlockian trilobites of the Encrinurus punctatus species-group of the East Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 27, 3, 108-113. DOI:10.3176/geol.1978.3.05
Männil, Reet 1968. Encrinurus Schmidti sp. n. (Trilobita) from the Llandoverian of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 17, 3, 273-283. DOI:10.3176/chem.geol.1968.3.09
Tripp, R. P. 1962. The Silurian trilobite Encrinurus punctatus (Wahlenberg) and allied species. Palaeontology 5, 3, 460-477.
Rosenstein, E. 1941. Die Encrinurus-Arten des estländichen Silurs. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 47, 1-2, 49-80.
Öpik, A. 1937. Trilobiten aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 52, 1-163.