Trilobita

Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884

Synonymy list
1884     Encrinurus schisticola n. sp. — Törnquist, pp. 23, fig. 1:15-17
1968     Enncrinurus schmidti Männil, 1968 — Männil Reet, pp. 273, fig. I 1-5; II 1-5
1986     Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 — Ramsköld, pp. 532, fig. 45:1-9
Selection of related publications
Männil, Reet 1968. Encrinurus Schmidti sp. n. (Trilobita) from the Llandoverian of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 17, 3, 273-283. DOI:10.3176/chem.geol.1968.3.09
References based on distribution