Bryozoa

Rhinopora malmoeensis (Kjerulf, 1865)

Synonymy list
1865     Stictopora Malmøensis — Kjerulf, fig. Fig. 29
Selection of related publications
Kjerulf, T. 1865. Veiviser ved geologiske excursioner i Christiania Omegn med et Farvetrykt Kart or Flere Traensit. Universitätsprogram for andet Halvaar 1865.
References based on distribution