Agnatha

Trimpleylepis juncta Miller, Märss et Blom, 2004

Synonymy list
2004     Trimpleylepis juncta gen. et sp. nov. — Miller et al., pp. 49, fig. 1; 2A,C