Graptolithina

Cometograptus Kozłowska-Dawidziuk, 2001

Selection of related publications
Kozłowska-Dawidziuk, A. 2001. Phylogenetic relationships within the Retiolitidae (Graptolithina) and a new genus, Cometograptus. Lethaia 34, 1, 84 - 96. DOI:10.1080/002411601300068314
References based on distribution