Ichnofossils

Thalassinoides callianassae Ehrenberg, 1944

Synonymy list
1944     Thalassinoides callianassae — Ehrenberg, pp. 358
2012     Thalassinoides callianassae — Chen et al., pp. 250, fig. 6H, 7E, 8D-E