Porifera

Amphiporidae Rukhin, 1938

Selection of related publications
Khromych, V. G. 1974. Devonian stromatoporoids of the north-east of the USSR.
Bogoyavlenskaya, O. V. 1970. Nekotorye obshhie vidy stromatoporoidej iz ural'skogo i podol'skogo silura. Materialy po paleontologii Urala, pp. 77-79.