Porifera

Pachystroma hesslandi (Mori, 1968)

Synonymy list
1968     Pseudolabechia hesslandi — Mori
1999     Pachystroma hesslandi — Nestor, H., pp. 125