Cephalopoda

Dawsonoceras barrandei Horny, 1956

Synonymy list
1956     Dawsonoceras barrandei — Horny, pp. 448
1991     Dawsonoceras barrandei Horny, 1956 — Kiselev, pp. 91, fig. II 3
2006     Dawsonoceras barrandei Horny, 1956 — Kröger & Isakar, pp. 144, fig. 5
Selection of related publications
Kiselev, G. N. 1991. Revizia pozdneordovikskikh i siluriskikh tsefalopod Pribaltiki iz kollektsii E. I. Eichwalda. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology 66, 4, 85-101.
References based on distribution