Agnatha

Archegonaspis Jaekel, 1927

Selection of related publications
Märss, T. 2019. Silurian cyathaspidid heterostracans of Northern Eurasia. Estonian Journal of Earth Sciences 68, 3, 113-146. DOI:10.3176/earth.2019.11
Märss, T. 1977. The Upper Silurian cyathaspid Archegonaspis from the East Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 26, 2, 129-133. DOI:10.3176/chem.geol.1977.2.07
References based on distribution