Acanthodii

Homacanthus Agassiz, 1845

Selection of related publications
Gross, W. 1940. Acanthodier und Placodermen aus den Heterostius-Schichten Estlands und Lettlands. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 46, 12-99. Tartu Ülikooli Geoloogia-instituudi toimetused, Nr. 60, pp. 12-99.