Species

Beyrichia (Beyrichia) kiaeri Henningsmoen, 1954

Synonymy list
1954     Beyrichia (Beyrichia) kiaeri sp.n. — Henningsmoen , pp. 43, fig. 3:13-15; 8:8