Echinodermata

Hoplocrinus symmetricus Männil, 1959

Type specimen data
Synonymy list
1925     Hybocrinus sp. — Öpik, pp. 18, fig. II 16
1935     Hoplocrinus cf. dipentas — Öpik, pp. 8, fig. text fig. 2
1959     Hoplocrinus symmetricus n. sp. — Männil, pp. 99, fig. I 2
Selection of related publications
Männil, Ralf 1959. New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 82-97. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 82-97.
References based on distribution