Echinodermata

Hoplocrinus grewingki Öpik, 1925

Type specimen data
Synonymy list
1925     Hoplocrinus grewingki sp.nov. — Öpik, pp. 17, fig. 2: 14, 15
1935     Hoplocrinus grewingki A. Ö. — Öpik, pp. 11, fig. II 1-3
1948     Hoplocrinus grewingki Öpik — Regnéll, pp. 6-7
Selection of related publications
Männil, Ralf 1959. New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 82-97. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 82-97.
Öpik, A. 1935. Hoplocrinus - eine stiellose Seelilie aus dem Ordovizium Estlands. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 43, 1-15.
Öpik, A. 1925. Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-) Stufe in Eesti. I. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis VIII, 5, 1-18.
References based on distribution