Echinodermata

Hoplocrinus pseudodicyclicus Öpik, 1935

Type specimen data
Synonymy list
1935     Hoplocrinus pseudodicyclicus n. sp — Öpik, pp. 12, fig. I 5, text fig. 4
1948     Hoplocrinus pseudodicyclicus Öpik — Regnéll, pp. 6-7
Selection of related publications
Männil, Ralf 1959. New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 82-97. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 82-97.
Öpik, A. 1935. Hoplocrinus - eine stiellose Seelilie aus dem Ordovizium Estlands. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused 43, 1-15.
References based on distribution