Bivalvia

Aristerella silurica (Eichwald, 1840)

Type specimen data
: St Petersburgi ülikool, Ajaloolise geoloogia kateeder PSM 1/812 , ,
Synonymy list
1840     Pterinea silurica m. — Eichwald, pp. 153-154
1840     Pterinea silurica m. — Eichwald, pp. 132
1856     Pterinea (Mytilus) silurica — Eichwald, pp. 563
1860     Pterinea silurica m. — Eichwald, pp. 963, fig. 37:5a-b
1985     Aristerella ? silurica (Eichwald, 1840) — Isakar & Sinicyna, pp. 52, fig. 2:4,5,6
Selection of related publications
Isakar, M., Sinitsyna, I. 1985. Redescription of E. Eichwald's Ordovician bivalve species. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 34, 2, 46-54. DOI:10.3176/geol.1985.2.02
References based on distribution