Trilobita

Proetus nieszkowskii Männil, 1981

Type specimen data
Selection of related publications
Männil, Reet 1981. Late Silurian proetidae (Trilobita) of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 30, 3, 98-105. DOI:10.3176/geol.1981.3.02