Porifera

Plumatalinia ferax Nestor, 1960

Type specimen data
Synonymy list
1960     Plumatalinia ferax sp. n. — Nestor, pp. 226, fig. 1:1-2; 2:1-2
1964     Plumatalinia ferax Nestor, 1960 — Nestor, pp. 22, fig. 2:1-6
Selection of related publications
Nestor, H. E. 1964. Ordovician and Llandoverian Stromatoporoidea of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , 1-112.
Nestor, H. 1960. Plumatalinia - A New Genus of Stromatoporoidea from the Upper Ordovician of the Estonian S.S.R.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук IX, 3, 225-228. DOI:10.3176/phys.math.tech.1960.3.05