Porifera

Plexodictyon vaigatschense (Yavorsky, 1929)

Type specimen data
,
Synonymy list
1929     Clathrodictyon variolare Rosen, var vaigatschense var. nov. — Yavorsky, pp. 90, fig. 9:3-4
1973     Plexodictyon vaigatschense (Yavorsky), 1929 — Bogoyavlenskaya, pp. 32, fig. 8:2
1981     Plexodictyon vaigatschense (Yavorsky, 1929) — Nestor, pp. 102, fig. 12:3
Selection of related publications
Nestor, H. E. 1981. Stromatoporates. Ob"âsnitel'naâ zapiska k sheme stratigrafii verhnesilurijskih otloženij Vajgačsko-Ûžnonovozemel'skogo regiona, pp. 97-106.