Agnatha

Timanaspis kossovoii Obruchev, 1962

Synonymy list
1962     Timanaspis kossovoii — Kossovoi & Obruchev, pp. 1150, fig. 3
2004     Timanaspis kossovoii Obruchev, 1962 — Afanassieva, pp. 234, fig. text fig 14б; V 1-2