Trilobita

Leiolichas illaenoides (Nieszkowski, 1857)

Synonymy list
1857     Platymetopus illaenoides — Nieszkowski, pp. 622, fig. III 3-5
1885     Lichas illaenoides Nieszk. — Schmidt, pp. 46, fig. III 27-31