Species

Tetradella pulchra Neckaja, 1952

Synonymy list
1952     Tetradella(?) pulchra — Neckaja , pp. 226, fig. 3:7
1953     Steusloffia pulchra (Neckaja) — Neckaja , pp. 355, fig. 9:6-10
1984     Tetradella? pulchra — Sarv et Meidla , pp. 9
1992     Pleurodella? pulchra (Neckaja) — Sidaravičiene , pp. 62, fig. 14:3-5
1996     Tetradella pulchra Neckaja, 1952 — Meidla , pp. 52, fig. 8:11
Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2. pp. 1-222. Tartu University Press.
Sarv, L. 1959. Ordovician ostracodes in the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi Uurimused IV, 1-210.
Neckaja, A. I. 1952. Novye vidy ostrakod iz otloženij ordovika severo-zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 217-232. Gostoptexizdat.
Loading...
References based on distribution